Protezy nóg i ortotyka
OrtoPro
Gorset ortopedyczny
Gorset ortopedyczny
typu Cheneau

GORSETY

Czym jest gorset ortopedyczny do leczenia skolioz ?

Gorsety są zaopatrzeniem ortopedycznym wspomagającym leczenie skolioz, czyli wielopłaszczyznowych skrzywień kręgosłupa.

Stosowanie gorsetu ortopedycznego ma zapobiegać dalszej progresji skrzywienia oraz wpływać korekcyjnie w wielu płaszczyznach na ustawienie samego kręgosłupa.

Mechanizmy działania gorsetu ortopedycznego.

Gorset Cheneau
Gorset ortopedyczny
typu Cheneau

Mechanizmy działania gorsetu możemy podzielić na bierne i czynne. Do mechanizmów biernych zaliczamy:

 • przesunięcie tkanek – czyli ucisk wypukłego miejsca skrzywienia powodujący jego korekcję
 • elongacja – wydłużenie kręgosłupa osiągnięte poprzez odpowiednie przytrzymanie tkanek
 • derotacja kręgosłupa - korekcja patologicznej rotacji towarzyszącej skrzywieniom kręgosłupa
 • bending – (z ang. wygięcie, zgięcie) czyli kontrapunkt dla korekcji górnego szczytu skrzywienia

Do mechanizmów czynnych zaliczamy:

 • wzrastanie kręgosłupa – korekcyjny wpływ gorsetu na ustawienie kręgosłupa w trakcie procesu wzrostu wpływający na utrwalenie samej korekcji
 • ruchy klatki piersiowej w trakcie procesu oddychania – korekcja gorsetem asymetrii klatki piersiowej w trakcie oddychania
 • repozycja architektury mięśniowej – przywrócenie prawidłowego przebiegu struktur mięśniowych
 • efekt antygrawitacyjny – aktywizacja układu posturalnego w prawidłowej orientacji przestrzennej

Procedura wykonania indywidualnego gorsetu ortopedycznego

Gorset Cheneau
Gorset ortopedyczny typu Cheneau
dostępny w różnych wzorach
 • Konsultacja pacjenta
  - badanie kliniczne
  - dobór gorsetu
 • Pobranie miary – w celu wykonania gorsetu na miarę konieczne jest pobranie miary gipsowej wiernie odwzorującej układ tułowia pacjenta
 • Indywidualna korekcja miary oraz projektowanie gorsetu.
 • Przymiarka i odbiór zaopatrzenia.
 • Wizyty kontrolne.

Na skuteczność leczenia gorsetem wpływ ma wiele czynników, są to:

 • wiek pacjenta
 • wielkość i elastyczność skrzywienia
 • czas stosowania gorsetu ( ilość h/dobę)
 • moment stosowania – pokwitaniowy skok wzrostowy

Przykłady:

Pacjent 1

Zastosowanie gorsetu typu Cheneau

Bez gorsetu
Zdjęcie przed zagorsetowaniem.

Gorset Cheneau
Zdjęcie w gorsecie.

Pacjent 2

Zastosowanie gorsetu typu Boston

Bez gorsetu
Zdjęcie przed zagorsetowaniem.

Gorset Boston
Zdjęcie w gorsecie.

Zdjęcie bez gorsetu po ok. 2 latach

Bez gorsetu